English

Beth yw'r Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil (RDCS)?

DIWEDDARIAD PWYSIG: Bydd y grant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru RfPPB eleni yn cau am 13:00 ar 5 Rhagfyr 2018. Os hoffech help gyda’ch cynnig, cysylltwch â ni cyn 31 Hydref 2018.

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Cymru Gyfan (RDCS) yn fenter a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sy'n gweithredu trwy dair uned dreialon ar draws Cymru: Uned Dreialon Abertawe (STU Prifysgol Abertawe), Uned Dreialon De-ddwyrain Cymru (SEWTU, Prifysgol Caerdydd);Sefydliad Hap-dreialon Iechyd Gogledd Cymru  (NWORTH, Prifysgol Bangor); a gyda chymorth Gwasanaeth Cymorth Economeg Lles Cymru (WHESS).

 

Mae cyngor ar gael ar bob agwedd o lunio ceisiadau grant, gan gynnwys:

 • Gwella ffocws syniadau a mireinio cwestiwn/cwestiynau'r ymchwil
 • Creu tîm ymchwil priodol
 • Cynnwys cleifion, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth ym mhob cam o'r broses ymchwil
 • Cynllun cyffredinol yr ymchwil
 • Dewis methodolegau ymchwil a'u rhoi ar waith, ar gyfer ymagweddau ansoddol a meintiol
 • Dewis ymagweddau a dulliau economaidd a'u rhoi ar waith
 • Mesuriadau Canlyniadau Cleifion a Adroddir (PROMs)
 • Sut i gynnal chwiliadau llenyddiaeth a chynnal adolygiadau systematig
 • Nodi'r adnoddau sy'n angenrheidiol ar gyfer prosiect llwyddiannus
 • Nodi cyfleoedd ariannu addas
 • Cyfeirio ymchwilwyr at ffynonellau eraill o arbenigedd ymchwil, gan gynnwys nodi partneriaid ymchwil posib

 

Mae Siarter y Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) yn gosod ansawdd a sgôp y cyngor a gynigir gan ein gwasanaeth cynllunio. Mae hefyd yn rhestru'r disgwyliadau sydd gennym ar gyfer yr ymchwilwyr sy'n derbyn ein cyngor.

Os bydd angen cyngor arnoch, ewch i’n ffurflen Cais am Gymorth yma.