Digwyddiadau

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Abertawe'n cynnal digwyddiadau yn rheolaidd i gefnogi ymchwilwyr sy'n bwriadu cyflwyno cais am grantiau ymchwil, e.e. Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR) ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: Dyfarniadau Ymchwil er Budd Cleifion a'r Cyhoedd, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Caiff y digwyddiadau hyn eu hysbysebu yma, felly cadwch mewn cysylltiad. Neu, os hoffech dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau'r Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil, gallwch  ychwanegu'ch enw at Wasanaeth Abertawe drwy anfon e-bost i rdcs@abertawe.ac.uk.

Dyma rai o'r digwyddiadau sydd ar ddod:

GCCY De Orllewin Cymru Diwrnodau Ysgrifennu Grant Ymchwil

Dyddiad: 13 a 14 Medi 2018

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth