Yr ardaloedd rydym yn eu gwasanaethu

Mae Gwasanaethau Cynllunio a Chynnal Ymchwil yn bodoli ledled Cymru. Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Abertawe'n darparu’n benodol ar gyfer yr ardaloedd a wasanaethir gan Fyrddau Iechyd De-orllewin Cymru, yn ogystal ag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch RDCS@abertawe.ac.uk.

Gweler isod ddolenni ar gyfer sefydliadau a wasanaethir yn benodol gan Wasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Abertawe.

    Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (PABM)

    Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans  Cymru

Fodd bynnag, cewch ddefnyddio'r Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil yng Nghymru sy'n fwyaf cyfleus i chi.

 

Rhanbarth Gogledd Cymru

Rhanbarth De-orllewin Cymru

 

Rhanbarth De-ddwyrain Cymru

 

Cardiff & Vale University Health Board Aneurin Bevan Health Board Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Hywel Dda Health Board Powys Teaching Health Board Betsi Cadwaladr University Health Board
Cardiff & Vale University Health Board Aneurin Bevan Health Board Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Hywel Dda Health Board Powys Teaching Health Board Betsi Cadwaladr University Health Board