Pwyllgor Cyngor Poblogaeth ar gyfer Ymchwil (PARC)

Beth yw PARC?

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil De-orllewin Cymru (RDCS) yn cefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddatblygu prosiectau ymchwil sy'n ateb cwestiynau er lles y rhai sy'n defnyddio eu gwasanaeth.  Mae RDCS yn cefnogi'r gweithwyr proffesiynol hyn i gynnwys cleifion a defnyddwyr gwasanaeth wrth gynllunio a datblygu ymchwil ar gyfer eu treialon. Mae'r cyfnod rhwng yr adeg pan fydd angen mewnbwn cleifion a phan fydd angen mewnbwn defnyddwyr gwasanaeth yn fyr, felly sefydlwyd y Pwyllgor Cyngor Poblogaeth ar gyfer Ymchwil (PARC).

Mae PARC yn gr┼Áp o bobl sy'n gallu ymateb yn gyflym i geisiadau gan RDCS am gymorth ar ran eu treialon.  Mae ganddynt brofiad fel cleifion y GIG, meddyg teulu, neu ysbyty a/neu fel defnyddwyr gwasanaethau gofal iechyd eraill a/neu fel gofalwyr.  Gallant roi cymorth wrth lunio ceisiadau am gyllid ymchwil, naill ai drwy e-bost neu drwy fynychu cyfarfodydd yn Abertawe neu'r cyffiniau.

Mae aelodau PARC hefyd yn aelodau o rwydwaith Cynnwys Pobl Cymru.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am PARC, gallwch e-bostio rdcs_parc@swansea.ac.uk.

Am ragor o wybodaeth am Rwydwaith Cynnwys Pobl, ewch i wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru:

(https://www.healthandcareresearch.gov.wales/involving-people-network/) or email research-involvement@wales.nhs.uk) neu e-bostiwch  research-involvement@wales.nhs.uk

 

Gallwch ddilyn Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil De-orllewin Cymru ar Twitter https://twitter.com/rdcs_sww

(You do not need a Twitter account to view this page)

(Does dim angen cyfrif Twitter i weld y dudalen hon)