Cyfleoedd Ariannu

Os ydych yn ystyried gwneud cais am gyllid ymchwil, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib.

Mae gwahanol fathau o gyllid ymchwil ar gael gan y sefydliadau cyllido amrywiol ledled y DU, gan gynnwys:

  • ffrydiau gwaith a arweinir gan ymchwilwyr sy'n ariannu cwestiynau ymchwil a gynigir yn uniongyrchol gan ymchwilwyr;
  • ffrydiau gwaith wedi'u comisiynu, sy'n hysbysebu galwadau am gynigion ymchwil i fynd i'r afael â meysydd ymchwil penodol;
  • galwadau ar sail thema, lle hysbysebir galwadau arbennig am gynigion ymchwil sy'n mynd i'r afael â thema benodol; galwadau unigol am ymchwil mewn meysydd lle nodwyd angen penodol.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru'n cynnal nifer o gynlluniau â'r nod o gynyddu rhagoriaeth ac adeiladu gallu cymorth ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Gall Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Abertawe eich helpu i gyflwyno cais i unrhyw un o'r cynlluniau hyn. Mae rhagor o fanylion am gymhwysedd a dyddiadau cau ar gael gan Gynlluniau Ariannu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Mae bob amser mwy o geisiadau am gyllid gan gynlluniau Iechyd a Gofal Cymru na'r arian sydd ar gael. Y dyddiad cau i gyflwyno cais am gymorth gan y Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil gyda cheisiadau i Ymchwil er Budd Cleifion a'r Cyhoedd a'r Dyfarniad Gofal Cymdeithasol (dyddiad cau, 20 Rhagfyr 2017) yw dydd Llun 23 Hydref 2017.

Mae gwybodaeth am gyfleoedd ariannu presennol y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd ar gael yma.

 

Dyma rai elusennau sy'n gallu cynnig cyllid ymchwil hefyd:

 

http://www.tenovuscancercare.org.uk/research/apply-for-a-grant/

https://www.stroke.org.uk/research/looking-funding/apply-project-grant

https://www.bhf.org.uk/research/information-for-researchers/how-to-apply

 

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr, ond gall y Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil eich helpu i ddod o hyd i’r cyfle iawn i chi, felly cysylltwch â ni yn rdcs@swansea.ac.uk