Pobl a Manylion Cyswllt

Os oes angen cyngor arnoch, ewch i'n ffurflen Cais am Gymorth yma.

 

Ble i ddod o hyd i ni:

Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil, Uned Dreialon Abertawe

Ail Lawr, y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Abertawe SA2 8PP

 

Cysylltu â ni:

Cyfeiriad e-bost: rdcs@abertawe.ac.uk

Rhif ffôn: +44 (1792) 603407

Estyniad 3407 (Swyddfa)

 

Tîm y Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil

Cynorthwyydd Ysgrifenyddol: Vicky Davies     

Rhif ffôn: (01792) 513407

E-bost: v.i.davies@abertawe.ac.uk

 

Cyfarwyddwr RDCS: Yr Athro Hayley Hutchings, Athro Ymchwil Gwasanaethau Iechyd (Arbenigwr PROMS)

Rhif ffôn:  (01792) 513412

E-bost: h.a.hutchings@abertawe.ac.uk

 

Uwch-swyddog Ymchwil: Dr Claire O'Neill (Ansoddol)

Rhif ffôn:   (01792) 602383

E-bost: c.b.c.oneill@abertawe.ac.uk

 

Swyddog Ymchwil: Dr Saiful Islam (Ystadegydd Treialon)

Rhif ffôn:    (01792) 606237

E-bost: m.s.islam@abertawe.ac.uk

 

Cydlynydd PARC: Zoë Abbott

Rhif ffôn:     (01792) 513243

E-bost: z.abbott@abertawe.ac.uk

 

Ystadegydd a Rheolwr Data: Timothy Driscoll

Rhif ffôn:     (01792) 295385

E-bost: t.j.driscoll@abertawe.ac.uk