Rhanddeiliaid

Yn rhan o'r Coleg Meddygaeth, mae Uned Dreialon Abertawe'n cydweithio'n agos â'r tri bwrdd iechyd yn ne-orllewin Cymru:

  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg sydd â'i bencadlys yn Abertawe
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sydd â'i bencadlys yng Nghaerfyrddin
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro sydd â'i bencadlys yng Nghaerdydd.

Mae Uned Dreialon Abertawe yn rhan o'r thema ymchwil Iechyd a Gwybodeg Cleifion a'r Boblogaeth (PPHI) sy'n un o'r pedair prif thema ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth. Mae PPHI yn ganolfan ymchwil amlddisgyblaethol sy'n ymchwilio i wybodeg iechyd, gofal iechyd ac astudiaethau iechyd y boblogaeth.

Ariennir Uned Dreialon Abertawe gan Isadran Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Llywodraeth Cymru drwy ei sefydliad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, sy'n ariannu unedau treialon clinigol eraill yng Nghymru hefyd:

  • NWORTH (Sefydliad Hap-dreialon Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Cymru)
  • SEWTU (Uned Dreialon De-ddwyrain Cymru) yng Nghanolfan Treialon Ymchwil Prifysgol Caerdydd
  • WCTU (Uned Treialon Canser Cymru) yng Nghanolfan Treialon Ymchwil Prifysgol Caerdydd