English Version

Beth yw'r Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil (RDCS)?

 

DIWEDDARIAD PWYSIG: Bydd y grant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru RfPPB eleni yn cau am 13:00 ar 5 Rhagfyr 2018. Os hoffech help gyda’ch cynnig, cysylltwch â ni cyn 1 Tachwedd 2018.

 Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Cymru Gyfan (RDCS) yn fenter a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sy'n gweithredu trwy dair uned dreialon ar draws Cymru: Uned Dreialon Abertawe (STU Prifysgol Abertawe), Uned Dreialon De-ddwyrain Cymru (SEWTU, Prifysgol Caerdydd);Sefydliad Hap-dreialon Iechyd Gogledd Cymru  (NWORTH, Prifysgol Bangor); a gyda chymorth Gwasanaeth Cymorth Economeg Lles Cymru (WHESS).

 

Mae cyngor ar gael ar bob agwedd o lunio ceisiadau grant, gan gynnwys:

 • Gwella ffocws syniadau a mireinio cwestiwn/cwestiynau'r ymchwil
 • Creu tîm ymchwil priodol
 • Cynnwys cleifion, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth ym mhob cam o'r broses ymchwil
 • Cynllun cyffredinol yr ymchwil
 • Dewis methodolegau ymchwil a'u rhoi ar waith, ar gyfer ymagweddau ansoddol a meintiol
 • Dewis ymagweddau a dulliau economaidd a'u rhoi ar waith
 • Mesuriadau Canlyniadau Cleifion a Adroddir (PROMs)
 • Sut i gynnal chwiliadau llenyddiaeth a chynnal adolygiadau systematig
 • Nodi'r adnoddau sy'n angenrheidiol ar gyfer prosiect llwyddiannus
 • Nodi cyfleoedd ariannu addas
 • Cyfeirio ymchwilwyr at ffynonellau eraill o arbenigedd ymchwil, gan gynnwys nodi partneriaid ymchwil posib

 

Os oes angen cyngor arnoch, lawrlwythwch ffurflen Cais am Gymorth RDCS a dychwelwch y ffurflen wedi'i chwblhau i rdcs@abertawe.ac.uk

Mae Siarter y Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) yn gosod ansawdd a sgôp y cyngor a gynigir gan ein gwasanaeth cynllunio. Mae hefyd yn rhestru'r disgwyliadau sydd gennym ar gyfer yr ymchwilwyr sy'n derbyn ein cyngor.